All discography

GÓRECKI, SZYMAŃSKA, PTASZYŃSKA, PSTROKOŃSKA-NAWRATIL, AUGUSTYN, DROŻDŻEWSKI

BARTŁOMIEJ NIZIOŁ - violin, JAROSŁAW PIETRZAK - violin
Henryk Mikołaj Górecki Sonata na dwoje skrzypiec(1957) Jadwidze Rurańskiej
1. I. Allegro molto
2. II. Allegro sontenuto
3. III. Andante con moto
4. A due(1991) Marta Ptaszyńska
5. Mancala for Two Violins(1997)
Grażyna Pstrokońska-Nawratil
6. Madrigale (I) (2000)

Rafał Augustyn
7. Utwór cykliczny nr 1(1986)

Piotr Drożdżewski
Sonata a due violini (1983)
8. I."D" Moderato Maestoso
9. II."A" Allegro leggiero
10. III"E". Andante quieto
11. IV"G" Allegro con brio

DUX Recording Producers, Wroclaw Poland